ساندویچ پانلها

امروزه با تخفیفات و پیشرفت بعمل آمده در زمینه تولید مواد کامپوزیت ساندویچ پانلها بعنوان یکی از مصالح ساختمانی سبک و مقاوم طراحی و تولید می شوند. پانلهای سبک با قابلیت مقاومت بالا اولین با در ساخت آشیانه هواپیماهای جنگی در طی جنگ دوم جهانی مورد استفاده قرار گرفته اند. از آن زمان و با پیشرفتهای مهم در زمینه طراحی و ساخت این مواد امروزه ساندویچ پانلها در گستره وسیعی از ساخت شاتل های فضایی تا تولید دربهای معمولی ساختمانهای اداری و مسکونی بکار برده می شوند.

امروزه با تخفیفات و پیشرفت بعمل آمده در زمینه تولید مواد کامپوزیت ساندویچ پانلها بعنوان یکی از مصالح ساختمانی سبک و مقاوم طراحی و تولید می شوند. پانلهای سبک با قابلیت مقاومت بالا اولین با در ساخت آشیانه هواپیماهای جنگی در طی جنگ دوم جهانی مورد استفاده قرار گرفته اند. از آن زمان و با پیشرفتهای مهم در زمینه طراحی و ساخت این مواد امروزه ساندویچ پانلها در گستره وسیعی از ساخت شاتل های فضایی تا تولید دربهای معمولی ساختمانهای اداری و مسکونی بکار برده می شوند

طراحی ساندویچ پانلها کاری بسیار پیچیده برای رسیدن به نیازمندیهای خاص مانند مقاومت حرارتی ،آب بندی مقاومت مکانیکی،مسائل بهداشتی، ایمنی در مقابل حریق و مسائل زیست محیطی است. و ساندویچ پانلها برای دستیابی به این مورد طراحی و تولید می شوند

به دلیل عایق بودن ودارا بودن جداره های داخلی و خارجی رنگی پانلهای پیش ساخته یکی از بهترین مصالح ساختمانی برای جلوگیری از نفوذ آب و هدر رفتن انرژی به شمار می روند. ساندویچ پانلها روشهای بسیار آسان و اقتصادی برای تمام نیازمندیهای ساختمانی ارائه می دهند و قابل استفاده در کارخانجات، ساختمانهای صنعتی ، انبارها ی مواد غذایی و کشاورزی، ساختمانهای پیش ساخته سالنهای ورزشی و استخرهای شنا، تجهیز کارگاه، سیلوها و فروشگاه های بزرگ و ساختمانهای نظامی و دولتی و شخصی می باشند.