دنده 3 پانل سقف


Technical Features Table

Product Teknopanel RP-3S Teknopanel RI-3S Teknopanel RE-3S
Insulation Core Polyurethane (PUR) Polyisocyanurate (PIR) Expandable Polystyrene ( (EPS)
Core Thickness (mm) 40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200 40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200 40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200
Density 38-42 kg/m3 (standart) 42-45 kg/m3 (standart) 18 kg/m3 standart / 16-22 kg/m3 special
Fire Class B s2 d0 (TS EN 13501-1) B s2 d0 (TS EN 13501-1) E (TS EN 13 501-1)
U Value (W/m2 K) 0,53 0,43 0,36 0,31 0,29 0,28 0,22 0,19 0,15 0,12 0,11 0,53 0,43 0,36 0,31 0,29 0,28 0,22 0,19 0,15 0,12 0,11 0,87 0,71 0,60 0,52 0,49 0,46 0,37 0,31 0,25 0,21 0,19
R Value (W/m2 K) 11 13 16 18 19 21 26 30 38 46 51 11 13 16 18 19 21 26 30 38 46 51 7 8 9 11 12 12 15 18 23 27 30
External Sheet Prepainted Galvanized Steel
Internal Sheet Prepainted Galvanized Steel