5 Hadveli CTP Çatı Paneli

Ürün Adı Teknopanel RP-5SC / RP-5SP Teknopanel RI-5SC / RI-5SP
Yalıtım Tabakası Poliüretan(PUR) Poliizosiyanurat(PIR)
Yalıtım Kalınlığı 40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200 40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200
Yalıtım Yoğunluğu 38-40 kg/m3 (standart) 40-42 kg/m3 (standart)
Yanmazlık Sınıfı B s2 dO (TS EN 13501-1) B s1 dO (TS EN 13501-1)
U Değeri
(W/m2K)
0,53 0,43 0,36 0,31 0,29 0,28 0,22 0,19 0,15 0,12 0,11 0,53 0,43 0,36 0,31 0,29 0,28 0,22 0,19 0,15 0,12 0,11
R Değeri
(h.ft2.FC/Btu)
11 13 16 18 19 20 26 30 38 46 51 11 13 16 18 19 20 26 30 38 46 51
Dış Yüz Boyalı Galvaniz Sac / Alüminyum
İç Yüz 0,70 -1,00 mm kalınlığında CTP veya PET