Uygulama Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Mevcut Yapı elemanlarının uygulama sırasında zarar görmemesi için üzerleri örtülerek korunmalıdır.
  • Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
  • Yağmur olukları, son katı uygulanmış sistemden en az 5 cm dışarıda olmalıdır.
  • Yüzey böcek, kemirgen hayvanlar vb. yerleşmiş canlılar ve yuvalarından mutlaka arındırılmalıdır.
  • Cepheyi güneş, yağmur ve rüzgardan korumak için iskele ağı kullanılması önerilmektedir.
  • Toprakaltı, subasman seviyesi veya suya maruz bölümlerde su yalıtımı için gerekli önlemler alınmalıdır.
  • Bina veya cephenin yüzeyine yatay ve dikey olarak ip çekilerek hizalanmalıdır.
  • Sağlıklı bir uygulama için ısı yalıtım sistemine ait elemanlar uygun bir şekilde depolanmalıdır.Çalışma süresi boyunca yapıştırıcı, yüzey sıvası ve son kat kaplama malzemelerinin kuru ve serin bir ortamda saklanmasına özen gösterilmelidir.
  • Profil, donatı filesi gibi diğer sistem bileşenleri deforme olamayacak şekilde muhafaza edilmeli ve özellikle ısı yalıtım levhaları üzeri kapalı ve ıslanmayacak şekilde depolanmalıdır.
  • Teknik ve estetik açıdan iyi sonuç alınabilmesi için mastar ve şakül yardımı ile yüzeyin düzgünlüğü kontrol edilmeli ve gerekiyor ise yapıştırma harcı uygulamasından en az 72 saat önce onarılmalıdır.

Uygulama

Teknosistem ürünlerinin +5 °C ile +30 °C arası sıcaklıkta uygulanması önerilmektedir. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.