Isı Yalıtım Levhalarının Yerleştirilmesi ve Döşenmesi

Isı yalıtım levhaları duvara yerleştirilmeden hemen önce üzerine yapıştırma harcı uygulanır. Levhaların üzerine sürülecek yapıştırma hacı iki farklı şekilde uygulanabilir:

Noktasal yapıştırma metodunda (çimento esaslı 5,5 - 6,5 kg/m²) yalıtım levhalarının kenarları boyunca, kenarlarından 5 mm. kalmasına dikkat edilerek yapıştırıcı sürülür. Orta kısımlara da noktasal olarak yapıştırıcı uygulanır. Isı yalıtım levhasının en az %40’ının 1-2 cm. kalınlığında yapıştırıcı ile kaplanmış olmasına dikkat edilmelidir.

Dişli mala metodu ise (çimento esaslı 5,5 - 6,5 kg/m², akrilik esaslı – 5/6 kg/m²) uygulama yapılacak düzgün cephelerde uygulanabilmektedir. Yapıştırıcı, yalıtım levhalarının yüzünü tamamen kaplayacak şekilde dişli çelik mala yardımı ile sürülür.

Yapıştırıcı sürüldükten hemen sonra ısı yalıtım başlanarak yukarı doğru aralıksız, cephelerde ve köşelerde şaşırtmalı olarak yerleştirilir. Levhaların düzgün döşenmesine ve kenarların zedelenmemesine dikkat edilmelidir. Yalıtım levhaları arasında oluşabilecek aralıklar, aynı malzemeden parçalar kesilerek veya 4 mm’den ince boşluklar ısı yalıtım bandı kullanılarak kapatılmalıdır. Yapıştırmayı sağlamak için yalıtım levhalarına geniş yüzeyli bir mastar ile vurulmalıdır. Isı yalıtım levhaları yerleştirilirken duvardaki pencere, kapı gibi boşluklar dikkate alınmalıdır. Bu bolümler çatlamaya karsı riskli bölümler olduğundan ısı yalıtım levhaları kaba yapının dışına taşacak şekilde yerleştirilmeli, yapıştırıcı kuruduktan sonra cephe duvarı ile duvar arasına ısı yalıtım bandı yerleştirildikten sonra fazlalıklar kesilmelidir. Yalıtım levhaları yüzeye tamamen yapıştırıldıktan sonra, yapıştırıcının kuruması için 24 saat beklenmesi gerekmektedir.