Poliizosiyanurat

Poliüretan köpüğün ana bileflenlerinden izosiyanatın kendisi gibi başka bir
izosiyanat molekülleri ile reaksiyona girmesi sağlanarak poliizosiyanürat
(PIR, poliizo) adı verilen yeni bir makro molekül yapı oluşmaktadır.

Poliizosiyanurat(PIR), PMDI (polimerik metil difenil izosiyanat) ya da MDI ile poliol arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu oluşur ve Poliizosiyanurat’ı Poliüretan’dan ayıran, MDI ile poliol bileflenlerinin karışım miktarlarıdır. PIR üretiminde kullanılan MDI miktarı daha fazladır ve poliol dışında kendileri ile de reaksiyona girmeleri sağlanır. Sonuçta yüksek sıcaklıklarda kimyasal kararlılığı daha yüksek izosiyanürat zincirleri oluşur. Bu zincirler normal poliüretan zincirlerinden daha kuvvetlidir.

Yapısındaki farklılık nedeniyle yanabilirliği ve duman oluşumu PUR’a göre oldukça düşüktür.

Kapalı hücre yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlayabilmektedir.

(PIR) Labaratuvar Değerleri Değer Birim
Önerilen Uygulama Sıcaklığı -40 ~ +90 °C
Isı iletkenlik Katsayısı (A) 0,020 - 0,022 W/mK
Basınç Dayanımı - %10 genişletilmiş 0,15 - 0,20 N/mm2
Eğilme Dayanımı 0,24 - 0,30 N/mm2
Su Emme (168 saat sonra) 0,05 - 0,20 Volume %
Buhar Difüzyon Dayanımı 55 - 60 -
Yangın Sınıfı B s1 d0 (TS EN 13501-1) -
Kapalı Hücre İçeriği 91 - 95%-